X

Yazar: 13 Mayıs 2016

Web Dizayn Sitesi Tasarımı İzmir

 

 

 

CEZA  Web Sitesi Tasarımı İzmir MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

 

 

Dosya No                  : 2014/596 E.

 

 

Konu                          : İzmir Web Tasarım, Nazilli Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Aydın Efeler Vergi Dairesi Müdürlüğü’nden gelen müzekkerelere ilişkin beyanımızdır.

 

Açıklamalar Web Sitesi Tasarımı İzmir             :

 

Aydın Efeler Vergi Dairesi Müdürlüğü’nden gelen müzekkerede ‘’İzmir Web Tasarım Elekt. Taah. Paz. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin vergisel yükümlülüklerini yerine getirmemesi üzerine, 2004/13 Uygulama İç Genelgesi doğrultusunda yapmış olduğumuz araştırmalar Web Sitesi Tasarımı İzmir sonucu mükellefiyet kaydı 31.12.2014 tarihi itibariyle re’sen kapatılmış olup..’’ denilerek şirket kaydının kapalı olduğu belirtilmiştir.

 

Nazilli Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden gelen müzekkerede ‘’ İzmir Web Tasarım Elektrik Ltd. Şirketinin Aydın İl Merkezinde bulunduğu ve faaliyetine maddi imkansızlıklar nedeniyle devam edemediği yaptığımız tahkikattan anlaşılmış olup..’’ denilerek şirketin faal olmadığı belirtilmiştir.

 

İzmir Web Tasarım’nden gelen müzekkere cevabında ise ‘’İzmir Web Tasarım Elektrik Taah. Paz. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. ünvanlı şirketin kaydı devam etmekte olup…’’ denilerek şirketin halen kayıtlı olduğu belirtilmiştir.

 

Müzekkere cevaplarından da görüldüğü üzere borçlu şirket faaliyetlerine devam Web Sitesi Tasarımı İzmir etmemektedir, vergi mükellefiyet kaydı silinmiştir. Borçlu İzmir Web Tasarım elektrik firmasının ortağı ve aynı zamanda yetkilisi bulunan sanıkların, borçlu İzmir Web Tasarım şirketinin içini boşalttıkları, müvekkilin icra takip konusu alacaklarının tahsilini engellemek amacıyla, yasal hükümlere uymaksızın işyerini kapattıkları gelen müzekkere cevapları ile açıklığa kavuşmuştur. İzmir Web Tasarım’nde halen kaydının olması fakat faaliyetine devam etmemesi de borçlu şirketin ticareti terk ettiğini ancak ticaret sicil memurluğu’na bildirmediğini ispatlamaktadır. İlgili yasal mevzuat ve yerleşik yargıtay kararları doğrultusunda, İİK. 44.maddesine göre ticareti terk eden tacirin keyfiyeti ticaret sicil memurluğuna bildirmesi ve usulüne uygun olarak ilan ettirmesi gerekmekte olup, somut olayda, borçlu şirket yetkilisi ve ortağı bulunan sanıklar, kötüniyetle hareket ederek, bu hükme aykırı davranmış ve İzmir Webşirketi zarara uğratmıştır. Bu nedenle  İzmir WebŞirketin, icra takip konusu alacağının tahsilini engellemek amacıyla hareket eden ve ticareti usulsüz terk eden sanıkların eylemine uyan yasa maddeleri uyarınca Web Sitesi Tasarımı İzmir cezalandırılmasına karar verilmesini saygılarımızla bilvekale arz ve talep ederiz.17.09.2015