X

Yazar: 13 Mayıs 2016

Web Sitesi İzmir Web Tasarım

İZMİR WEB TASARIM BAŞSAVCILIĞI’NA

 

 

Müşteki                    : Web Sitesi Tasarımıİzmir Web Tasarımı Adına Yönetici

 

Şüpheli                     :

 

Suç                             : İzmir Web Tasarım yöneticisinin hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanması (TCK’nın 150. md.’sine muhalefet)

 

 

Açıklamalar             :

 

Şüpheli Web Sitesi Tasarımıİzmir Web Tasarımı eski yöneticisi  Ahmet As, 06.10.2009 tarihli kat malikleri kurulu kararıyla (Ek-1) Web Sitesi Tasarımıİzmir Web Tasarımı yöneticisi seçilmiştir. 15.02.2015 tarihinde yapılan kat malikleri kurulu toplantısında ise alınan kat malikleri kurulu kararıyla (Ek-2) şüphelinin Web Sitesi Tasarımıİzmir Web Tasarımı yöneticilik görevi sona ermiştir. Şüphelinin yöneticilik görevinin sona ermesinden sonra Web Sitesi Tasarımıİzmir Web Tasarımı’na ait defterler ve kayıtları (Ek-3) incelediğimde, tüm kat maliklerinden aidat toplandığı ve aksine bir karar olmadığı halde, aidatların şüpheli tarafından hiç ödenmediği ya da eksik ödendiği , 22.03.2015 tarihli kat malikleri kurulu kararına istinaden toplanmakta olan gider payına ilişkin 200 TL bakiye borcu ile 02.06.2015 tarihli karara ilişkin 160 TL  borç olmak üzere toplamda 360 TL gider katılım payı borcunun şüpheli tarafından ödenmediği, diğer kat malikleri tarafından ödendiği halde, yöneticilik yaptığı dönemde şüphelinin, 2012 yılına ilişkin 50 TL, 2013 yılına ilişkin 80 TL, 2014 yılına ilişkin 80 TL olmak üzere toplam 210 TL gider katılım payını ödemediği, tüm kat maliklerinden 400TL logar temizliği gider katılım payı alınırken şüpheli tarafından 325TL ödenmiş ayrıca 60 TL şubat İzmir Web Tasarım temizlik katılım payını ödemediği, tüm bunların yanında şüphelinini yönetici olduğu dönemde, İzmir Web Tasarıma ait elektrik tüketim bedellerinin, gerçek fatura bedellerini aşar şekilde gider kaydettiği, ayrıca diğer giderler adı altında İzmir Web Tasarım gider defterine olmayan giderleri kaydettiği bu şekilde usulsüz olarak kendine haksız kazanç temin ettiği, tespit edilmiştir.

Şüphelinin yöneticilik yaptığı dönemde bazı usulsüzlükler yaptığı aşağıdaki tabloda ayrıntılı şekilde yer almaktadır.

 

2009-2010-2011-2012-2013-2014 ELEKTRİK GİDERİ DÖKÜMÜ

 

2009 YILI
DÖNEMİ FATURA TUTARI GİDER OLARAK YAZILAN
2009  EYL-EKİM 13,42 13,67
2009 KASIM 7,53 8,53
2009 ARALIK 7,27 8,27
TOPLAM 28,22 38,74
FARK 10,52

 

 

2010 YILI
DÖNEMİ FATURA TUTARI GİDER OLARAK YAZILAN
2010 OCK-SBT 11,45 8,30
2010 MRT-NIS 11,99 22,78
2010 MAY-HAZ 10,63 21,63
2010 TEM-AGUS 11,17 29,36
2010 EYLÜL 5,72 11,88
2010 EKIM 5,17 8,23
2010 KASIM 6,54 13,58
2010 ARALIK 4,61 15,60
TOPLAM 67,28 131,36
FARK 64,08

 

 

2011 YILI
DÖNEMİ FATURA TUTARI GİDER OLARAK YAZILAN
Ocak 11 7,06 260,00
Şubat 11 5,71
Mart 11 20,53
Nisan 11 5,66
Mayıs 11 5,14
Haziran 11 5,39
Temmuz 11 5,66
Ağustos 11 5,12
Eylül 11 5,66
Ekim 11 5,63
Kasım 11 6,80
Aralık 11 5,63
83,99 260,00
FARK 176,01

 

2012 YILI
DÖNEMİ FATURA TUTARI GİDER OLARAK YAZILAN
Ocak 12 6,75 280,00
Şubat 12 6,45
Mart 12 6,74
Nisan 12 7,62
Mayıs 12 7,66
Haziran 12 8,31
Temmuz 12 6,36
Ağustos 12 6,68
Eylül 12 7,30
Ekim 12 9,03
Kasım 12 7,27
Aralık 12 8,01
TOPLAM 88,18 280,00
FARK 191,82

 

 

2013 YILI,
DÖNEMİ FATURA TUTARI GİDER OLARAK YAZILAN
Ocak 13 8,00 290,00
Şubat 13 6,90
Mart 13 7,70
Nisan 13 8,80
Mayıs 13 7,40
Haziran 13 7,30
TEM-AGUS.2013 15,10
EYL-EKIM 2013 16,60
KASIM-ARA 2013 14,10
TOPLAM 91,90 290,00
FARK 198,10

 

 

DİĞER GİDERLER
YILLAR TUTAR
2012 50
2013 80
2014 80
TOPLAM 210

 

Logar Temziliği için bütün kat malikleri 400 TL öderken şüpheli 325 TL ödemiştir.

 

5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 155

 

Güveni kötüye kullanma

 

‘’(1) Başkasına ait olup da, muhafaza etmek veya belirli bir şekilde kullanmak üzere zilyedliği kendisine devredilmiş olan mal üzerinde, kendisinin veya başkasının yararına olarak, zilyedliğin devri amacı dışında tasarrufta bulunan veya bu devir olgusunu inkar eden kişi, şikayet üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır.