X

Yazar: 11 Ağustos 2020

Teknoloji Bir Araçtır Yanılgısı

Günümüzün şirketleri iki farklı yolu izlemeyi seçiyor. Bunların birincisi işlerini yapmak ve küçük ilerlemeler sağlamak, ki bunu kurumsal şirketlerde sıklıkla karşılaşılır. İkincisi ise çok inovatif olmak ve yeni yolları denemek üzerine, ki bu da girişimcilerin hataları arasında geliyor. Farklı düşünmek ama bunu yaparken şirketin başarılı olmasını sağlamak önemli bir yönetim kabiliyeti.

Image for post

İnovatif olmayan şirketlere zamana yenilmeye mahkumken, sadece yenilik yapmaya odaklı şirketlerinde kısa ömürlü olabiliyor. Günümüzde şirketlerin işlerini iyi yapmasının yanında inovatif olmaları, girişimci olmaları gerektiği bilinen bir gerçek olmasına rağmen gelenekçi ve yenilikçi yapıyı bir arada kurabilmek ise gerçek bir sanat. Bu sanatın icrasında gözden kaçırılan gerçek ise teknolojinin şirketleri, sektörleri ve işi değiştirme ve dönüştürme gücü.

Teknoloji, insan algısından çok daha büyük paradigma değişimlerini sürekli olarak yaratıyor. Artık herhangi bir konuda düşünürken, strateji ve iş modeli kurgularken teknolojinin kurgunun içinde yer almaması şirketler için büyük bir hatadır. Teknolojinin bir araç olduğu genellikle söylenir ama teknoloji bundan çok daha fazlasıdır. Teknoloji iş dünyasını ve bugünü tekrar tekrar değiştirmiştir. Suya atılan bir taş gibi teknolojinin yarattığı etki bir dalga halini alır. Yaşanan bu kadar tecrübe sonrasında teknolojinin hala bir araç olduğunu düşündüren şey ise teknolojinin mükemmeliyetinden gelmektedir.

Covid-19 ekseni etrafında şekillenen bir iş dünyasında uzaktan çalışma, Zoom ve daha bir çok eski yeni teknoloji deneyimleniyor. Mecburiyetten kullanılan bu teknolojiler çok verimli ama bunların hepsi mecburiyet ile keşfedildi. Bu da bizi şirketlerde kullanılması gereken ama keşfedilmemiş ve bazen de gözden kaçırılan teknolojilerin yarattığı verimsizlik, kaynak ve maddi kayıpların ne kadar büyük olduğuna götürüyor. Rekabette geri kalma ve bir çok şirketin girişimlere kolaylıkla yem olmasının cevabı da teknoloji de yatmaktadır.

Teknoloji bir şirketin tamamı anlamına gelmez elbette. Sektör, strateji, iş modeli, insan sermayesi ve diğer önemli değişkenlerle beraber teknoloji de bu aşamaların parçasıdır. Şirketler için kullanılabilir ve verimli teknolojilerin anlaşılması, doğru yatırımların yapılması ve doğru sistemlerin kurgulanması bir şirket için ve şirketin geleceği için hayati bir önem taşımaktadır. Yanlış bir teknolojiye harcanacak zaman ve kaynak yatırımı tekrar geriye çevrilemez.

Teknoloji insan hayatını kolaylaştırırken geçmişte kullanılan aletlerden bir farkı olmadığı hissiyatını yaratır. Kolaydır ve kullanması basitlik içerir ki asıl büyü de buradadır. İnsanların gerektiğinde teknolojiye ulaşabileceği ve bunu kullanabileceği düşünülür ama doğru teknolojinin doğru zamanda ve maliyet yapısı ile beraber başarı getirebilir. Şirketlerin teknolojiyi bir alet olarak değil geleceğe açılan bir kapı olarak görmeleri gerekir. Doğru bir geleceğe açılması ise şirketlerin teknolojiyi anlamalarında ve deneyimlemelerinde yatmaktadır.

“Teknoloji insanların bir ürünü değil onların var oluşunun getirdiği gerekliliktir” Charlie Gree