X

Yazar: 12 Mayıs 2016

Profesyonel Web Sitesi Şirketi

Nitekim, daha öncede belirttiğimiz gibi, İzmir Web Tasarım Şirket tarafından taahhüt edilen akaryakıt miktarları eksiksiz, tam, sözleşmeye uygun biçimde satın alınmış olduğu halde; davacı tarafça, satın alınan akaryakıt ve petrol ürünleri miktarları üzerinden İzmir Web Tasarım Şirkete ödenmesi taahhüt edilen primler ödenmemiş; münakit sözleşme hükümlerinde ve protokollerde yer almayan, anılı sözleşme ve protokollere aykırı bir takım gerekçelerle, yükümlülükler, taahhütler yerine getirilmemiş, dayanaksız gerekçelerle akaryakıt satışı durdurulmuştur. Bu durumda, taraflar arasında münakit sözleşme kapsamının dağıtıcı – bayilik ilişkisi olduğu; bu ilişkinin ise güven esasına dayalı olduğu düşünüldüğünde; davacının bayiisi olan Profesyonel Web Sitesi İzmir Web Tasarım Şirkete karşı işbu tutumunun taraflar arasındaki güven ilişkisinin derinden sarstığı; sözleşmenin bundan böyle İzmir Web Tasarım Şirket tarafından çekilmez hale geldiği ve devamının mümkün olmadığı ortada olduğundan İzmir Web Tasarım Şirket Web Tasarım İzmir  Petrol ile davacı taraf arasında münakit bayilik sözleşmesi haklı nedenle feshedilmiş olup; davacı tarafın, İzmir Web Tasarım Şirketin feshinden sonraki fesih ihbarının bir geçerliliği bulunmadığı gibi, başından beri belirttiğimiz üzere, davacı tarafın işbu Sözleşmeyi feshetmesi için hiçbir haklı gerekçede bulunmamaktadır. Söz konusu bilirkişi raporunda işbu beyanımıza ilişkin herhangi bir inceleme yapılmamış, sözleşmelerin geçerli olduğu kabul edilerek hesaplamalar yapılmıştır. Bu yönüyle rapor eksik olup kabulü mümkün değildir.

                       

Yine, taraflar arasında münakit 24.05.2011 tarihli Protokolün, 8.1.3. maddesinde, “sözleşmenin TP tarafından feshi halinde davalı İzmir Web Tasarım Şirket Web Tasarım İzmir  Petrol’ün, İzmir Web Tasarım Şirket Web İzmir Petrol’ün TP’den aldığı 2.5000.000-USD+KDV’yi Profesyonel Web Sitesi satış taahhüdünde taahhüt ettiği satış miktarını gerçekleştiremediği oranda TP’den aldığı günden itibaren ödeme tarihine kadar geçecek sürede işleyecek ticari faizi ve tüm masrafları ile birlikte TP’ye ödemeyi kabul ve taahhüt ettiği” belirtilmiş olup; bu durumda, Sözleşmenin davacı Web İzmir  tarafından değil, aksine davalı İzmir Web Tasarım Şirket Web Tasarım İzmir  Petrol tarafından ve HAKLI NEDENLE feshedildiği gerçeği karşısında, davacı tarafın 2.883.920-USD ın iadesini talep etmesinin hiçbir Profesyonel Web Sitesi haklı gerekçesi, dayanağı bulunmamaktadır.

 

 

2.Bilirkişi raporunda İzmir Web Tasarım şirketler tarafından taahhüt edilen satış miktarlarının yerine getirilmediği iddia edilmekte ise de öncelikle, söz konusu taahhüt edilen rakamlar piyasa koşullarına göre afaki, yerine getirilmesi zaten neredeyse imkansız olan rakamlar olup; bu rakamlar sadece dağıtıcı firma olan davacı Web İzmir  tarafından belirlenen rakamlardır. Bu durumda, şayet söz konusu rakamlara ulaşılamamış ise bundan sorumlu olan yanlış girişim/yatırımda bulunan/reklamını gerektiği gibi yapmayan/yeterli sayıda istasyonu bulunmayan/taahhüt edilen rakamları bizzat öngören/belirleyen davacı taraf olup İzmir Web Tasarım Şirketler, basiretli bir tacir gibi davranmış ve satışları artırmak için tüm yolları denemiştir.  Nitekim, davacı tarafça, İzmir Web Tasarım Profesyonel Web Sitesi Şirketlerden Web İzmir Petrol’den yıllık 4000 m3 satış performansı beklenirken; bu kerre, aynı istasyon için, diğer İzmir Web Tasarım Şirket Web Tasarım Profesyonel Web Sitesi Petrol’den yıllık 11385 m3 satış performansıProfesyonel Web Sitesi  beklenmesi dahi; davacı tarafın, piyasa koşullarını öngörmede yetersiz olduğunun ve oldukça yüksek oranda satış taahhütlerinin belirlendiğinin göstergesidir.