X

Yazar: 12 Mayıs 2016

Mobil İnternet Sitesi Web

 

  1. Müvekkil ile davalı eşi ile Mobil İnternet Sitesi davalı taraf, Temmuz/2012 tarihinde evlenmiş; ancak evlilikte mevcut fikri ve ruhi anlaşmazlık giderek artmış, eşler arasındaki şiddetli geçimsizlik nedeniyle müşterek hayat çekilmez hale gelmiştir.

 

  1. Davalı eş da boşanmayı kabul etmekte olup, ayrıca tarafların müşterek çocuğu bulunmamaktadır.

 

  1. Tarafların boşanmaya ilişkin olarak birbirlerinden Mobil İnternet Sitesi nafaka, tazminat vb. adı altında hiçbir maddi – manevi talebi bulunmamakta olup, taraflar sadece boşanmayı arzulamaktadır ve her konuda anlaşmaya varmışlardır. Bu nedenle taraflar arasındaki evlilik birliğinin temelinden sarsılması ve müşterek hayatın sürdürülmesinin mümkün olmaması nedeniyle M.K.’nun 166/3. maddesi uyarınca anlaşmalı olarak boşanmalarına karar verilmesi talebiyle Sayın Mahkemenize başvurma zorunluluğu doğmuştur.

 

SONUÇ VE İSTEM   : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle; Taraflar arasında mevcut evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olduğundan tarafların M.K. 166/3. maddesi uyarınca anlaşmalı olarak boşanmalarına karar verilmesini saygılarımızla bilvekale arz ve talep ederiz. 17.07.2013