X
izmir web tasarım blog

Yazar: 18 Aralık 2023

Layout ve Kompozisyon

Layout (düzen) ve kompozisyon, grafik tasarımın temel bileşenleridir. Bir tasarımın düzeni ve bileşenler arasındaki ilişki, tasarımın etkileyiciliğini ve etkinliğini belirleyen önemli unsurlardır.

Layout (Düzen):

 1. Sayfa Düzeni:
  • Belirli bir medya için uygun sayfa düzeni seçimi önemlidir. Web tasarımı için farklı bir düzen kullanabilirsiniz, basılı bir broşür için ise farklı bir düzen seçebilirsiniz.
 2. Grid Sistemleri:
  • Grid sistemleri, bir tasarımın öğelerini düzenlemek ve hizalamak için kullanılır. Bu, tasarımın düzenli, tutarlı ve dengeli görünmesine yardımcı olur.
 3. Beyaz Alan Kullanımı:
  • Boşluklar, tasarımın okunabilirliğini ve anlaşılırlığını artırabilir. İyi bir düzen, öğeler arasında doğru oranlarda boşluk bırakmayı içerir.
 4. Çerçeveleme:
  • Önemli unsurları vurgulamak için çerçeveleme kullanabilirsiniz. Bu, izleyicinin odaklanmasını istediğiniz alanlara yönlendirebilir.

Kompozisyon:

 1. Odak Noktası:
  • Tasarımınızın odak noktasını belirleyin. Bu, izleyicinin dikkatini çekmek istediğiniz ana bölgeyi ifade eder.
 2. Kontrast ve Vurgu:
  • Kontrastlı renkler, boyutlar veya stiller kullanarak önemli öğeleri vurgulayabilirsiniz.
  • Vurgu, izleyicinin tasarımınızda belirli bir unsura odaklanmasını sağlar.
 3. Denge:
  • Simetrik veya asimetrik dengeler kullanarak tasarımınızın görsel ağırlığını dengeli bir şekilde dağıtın.
  • Dengesizlik, tasarımınıza dinamizm katabilir, ancak dengesizliği abartmamaya özen gösterin.
 4. Hareket ve Yönlendirme:
  • Görsel öğeleri birbirine bağlamak ve izleyiciyi belirli bir yöne yönlendirmek için çizgi ve yönlendirmeler kullanabilirsiniz.
  • Hareket, tasarımınıza dinamizm katar.
 5. Tekrar ve Birlik:
  • Belirli renkler, şekiller veya desenlerin tekrarı, birliği sağlar. Tekrar, tasarımınıza tutarlılık katar.
 6. Hierarchical (Hiyerarşik) Yapı:
  • İzleyicinin bilgiyi kolayca anlamasını sağlamak için hiyerarşik bir düzen oluşturun. Başlıklar, alt başlıklar ve metinler arasında açık bir hiyerarşi kurun.
 7. Perspektif ve Derinlik:
  • Derinlik duygusu oluşturarak, tasarımınıza üç boyutlu bir his katabilirsiniz. Bu, katmanlar, gölgeleme ve perspektif kullanımını içerir.

Layout ve kompozisyon, görsel iletişimde izleyiciyle etkili bir bağlantı kurmaya yardımcı olan temel prensiplerdir. Tasarımınızın mesajını açıkça iletebilmesi ve izleyiciyle etkileşim kurabilmesi için bu prensipleri anlamak ve doğru şekilde uygulamak önemlidir.