X

Yazar: 14 Mayıs 2016

Kurumsal Web Sitesi İzmir Web

Oysaki, İzmir Web Tasarım, Web Tasarım İzmir  tarafı oyalamak değil, misafirini gönderdikten sonra Web Tasarım İzmir nin yanına gelmesini istemiştir; zira Web Tasarım İzmir  o tarihte halen yönetim kurulu başkanvekili olup; Yönetim kurulu başkanı tarafından kendisi ile adeta muhatap olunmayarak anahtarları bekçi vasıtasıyla anahtar göndermesi görgü kurallarına dahi aykırıdır. Salt bu husus dahi, Web Tasarım İzmir nin İzmir Web Tasarıme karşı ne kadar önyargılı olduğunun göstergesidir.

 

Kaldı ki, söz konusu sermaye artırım bedelinin sadece ¼’ü Web Tasarım İzmir  tarafından ödenmiş olup; ¾’ü iddia edilenin aksine halen ödenmemiştir.

 

Bir kez daha belirtmekte fayda vardır ki; polis memuru ifadesinin Kurumsal Web Sitesi İzmir hiçbir yerinde polis memurlarının 28.05.2011 günü tesise geldiği; huzurlarında böyle bir olayın gerçekleştiği ve bunun neticesinde Web Tasarım İzmir nin bu olaydan ötürü şikayetçi olmak istediği için karakola geldiği gibi bir anlam çıkmamaktadır.

 

                       Ayrıca, söz konusu Karşıyaka 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2012/26 E.  sayılı dosyasında Web Tasarım İzmir  sanık olarak yargılanmakta olup; İzmir Web Tasarımin ortağı bulunduğu şirkete ait aracın, şirkete teslim edilmemesi nedeniyle hakkında açılmış kamu davası olup; esasen Web Tasarım İzmir  tarafça, hakkında işbu kamu davası açılması nedeniyle, İzmir Web Tasarım hakkında dava konusu suç isnat edilmiştir.