X

Yazar: 12 Mayıs 2016

Kaliteli Web Sitesi Firması

Öncelikle, bilirkişi raporunda yapılan tüm hesaplamaların tarafımızca yapılan feshin geçerli olup olmadığı sonucuna bağlı olduğu görülecek olup, cevap dilekçemizde ve daha önce ki bilirkişi raporlarına beyan dilekçemizde de ayrıntılı olarak anlattığımız üzere, tarafımızca yapılan fesih bildirimi haklı ve geçerli bir fesih bildirimi olduğundan, davacının işbu davadaki tüm taleplerinin reddi gerekmektedir. Zira, bilirkişi tarafından incelenen ve hesaplamaya dayanak yapılan taraflar arasında münakit tüm protokol,  sözleşmeler ve ekleri  genel işlem şartlarına açıkça aykırı olup; söz konusu sözleşmelerin,Kaliteli Web Sitesi  tamamıyla sözleşmede güçlü taraf olan davacı Şirket tarafından tek tip olarak, soyut, tek taraflı, haksız, eşit olmayan şartlarda hazırlandığı, İzmir Web Tasarım Şirketlerin hak ve menfaatlerinin hiçbir şekilde göz önünde tutulmadığı ve tutulmasının da mümkün olmadığı, zira sözleşmeler üzerinde değişiklik yapma imkanının dahi bulunmadığı, Sözleşmelerin bu hali ile esasen genel işlem şartlarına aykırılık teşkil ettiği ve aşırı yararlanmanın söz konusu olduğu açıkça ve kuşkuya yer vermeyecek derecede sabittir. Somut olayda da, davacı Web İzmir  tarafından tek tip olarak, Kaliteli Web Sitesi müzakereye elverişsiz, İzmir Web Tasarımleri, davacı karşısında güçsüz duruma düşürecek nitelikteki işbu sözleşmelerin, İzmir Web Tasarımlerin adeta  mahvına sebep olacak hükümleri kesin olarak geçersiz olup; İzmir Web Tasarımler tarafından işbu sözleşmenin hükümlerine uymak adeta dayanılmaz bir hale geldiğinden, tarafımızca yapılan fesih bildirimi haklı ve geçerlidir.