X

Yazar: 12 Mayıs 2016

İzmir Web Tasarım Ucuz Web Sitesi

Bu durumun karşı tarafça bu şekilde dile getirilmesi ve davaya konu edilmesinin ne kadar ağır olduğu Sayın Mahkemenizin takdirindedir.

 

Yine karşı taraf, bulduğu her fırsatta İzmir Webim ile tartışmış, müşterek çocukları arabada olduğu esnada dahi, arabayı oldukça hızlı kullanmış; İzmir Webimin ise bunu dile getirmesi üzerine İzmir Webimi olur olmadık yerlerde arabadan indirmiş ve bırakıp gitmiştir. Böylesi ilgisiz, şefkatsiz, soğuk olan karşı tarafın bugün ise sanki bunlar hiç olmamışcasına anlatımlarla dolu dava dilekçesi ile dava ikame etmiş olmasına tarafımızca anlam verilemektedir.

                                  

  1. İzmir Web Tasarım davada davacı-İzmir Web Tasarım Ucuz Web Sitesi davalı taraf dava dilekçesinde, müşterek konutun İzmir Webim tarafından terk edildiğini iddia etmektedir. Ancak, müşterek konut İzmir Webim tarafından terk edilmiş olmayıp, aksine eşinin İzmir Webimi darp etmesi ve evden kovması üzerine İzmir Webim müşterek konuttan ayrılmak zorunda kalmıştır. Nitekim, İzmir Webim, bu olayından ardından ertesi gün evine geri dönmüş ise de, evdeki tüm elektronik eşyaların karşı tarafça götürüldüğünü görmüş ve evden bir daha ayrılmak zorunda kalmıştır. Bu husus tanıklarımızın İzmir Web Tasarım Ucuz Web Sitesi anlatımları ile bir kez daha ispat olunacaktır.

 

  1. BİR KISIM BEYAN VE TALEPLERİMİZ

                                   

  1. Öncelikle, dosyada mübrez davalı tarafa ait sosyal ekonomik durum tespiti araştırma formu incelendiğinde;

 

  • Davalı tarafın aylık 930-TL ücret+500-TL prim usulü ile aylık toplam yaklaşık 1.500,00-TL civarında kazancı olduğu şeklindeki tespit gerçeği yansıtmamaktadır. Zira, davalı taraf, aylık 5.000,00-TL nın üzerinde bir ücretle çalışmakta olup, gerçek kazancını Sayın Mahkemenizden gizlemekte, beyan etmemektedir. Oysaki, davalı tarafın, İş Bankası Çamdibi ve İş Bankası Altındağ Şubelerinde, Akbank, Denizbank’da bulunan hesaplarına ilişkin hesap dökümlerinin ve kredi kartına ait harcamaları gösterir kredi kartı ekstrelerinin celbedilmesi halinde, bu husus kuşkuya yer vermeyecek şekilde anlaşılacak olup, bu nedenle Sayın Mahkemenizce davalı tarafın İş Bankası Çamdibi ve İş Bankası Altındağ Şubeleri ile Akbank ve Denizbank nezdinde bulunan hesaplarına ilişkin hesap dökümlerinin ve kredi kartına ait harcamaları gösterir kredi kartı ekstrelerinin celbedilmesini talep etmekteyiz.

 

  • Yine davalı tarafın aylık 650,00-TL kira ödediği şeklindeki beyanı da gerçeğe aykırı olup, bahsi geçen kira bedeli tarafların müşterek konutuna ilişkin kira bedelidir ve bu bedel, fiilen ayrı yaşamaya başladıkları tarihten sonra dahi; yani Ocak, Şubat, Mart/2015 aylarına ilişkin kira bedelleri dahi İzmir Web tarafından ödenmiştir. Buna ilişkin dekontlarda Sayın Mahkemenize sunulacaktır.

Bu durumda, davalı tarafın Sayın Mahkemenizi yanıltıcı ve gerçeğe aykırı beyanlarına itibar edilmesi mümkün olmayıp, aylık kazancının belirttiğimiz üzere 5.000,00-TL’nın üzerinde olduğu gerçeği karşısında, aşağıda belirttiğimiz hususların Sayın Mahkemenizce yeniden değerlendirilmesi talep etmekteyiz.

 

  1. Ayrıca, Sayın Mahkemenizin 15.05.2015 tarihinde yapılan oturumunda, davacı İzmir Webin çalıştığı ve düzenli geliri olduğu görüldüğünden bahisle, davacıya bu aşamada tedbir nafakasına takdirine yer olmadığına karar verilmiştir.