X

Yazar: 14 Mayıs 2016

İzmir Tasarım Firmaları

Kaldı ki, Web Tasarım İzmir nin hazırlık dosyası kapsamından da anlaşılacağı üzere tüm şahsi eşyalarını almış olduğu; hatta odasındaki bilgisayarı dahi alıp götürmüş olduğu gerçeği karşısında, esasen işyerine getirdiği dahi sabit olmayan parasını, birde odasında ve masasının üzerinde bırakmış olduğu iddiası ile Sayın Mahkemelerinize başvurması ve salt belgesiz, dayanaksız, soyut iddiaları ile yargı yerlerini asılsız, hayal ürünü iddialar ile oyalaması oldukça düşündürücüdür. Kaldı ki, dinlenen tanıkların anlatımlarından anlaşılacağı üzere, esasen Web Tasarım İzmir  işyerine gelerek ve araçla defalarca kez giriş çıkış yaparak tüm eşyalarını ve bilgisayarı dahi götürmüş, ofisinde bulunan bilgisayardan e-mailler göndermiş; avukatı ile birlikte Çiğli Polis Karakolu nezaretinde yine  işyerine 28.11.2011 tarihinde gelerek kalan tüm eşyalarını da alıp götürmüş olup; ayrıca, bir kez daha belirtmek gerekir ki; Web Tasarım İzmir nin iddialarını kabul anlamına gelmemek kaydıyla, bahsedilen tüm belgeler, İzmir Web Tasarım ile Web Tasarım İzmir nin birlikte çalıştığı döneme ait; şahsi değil tamamıyla iştigal edilen iş nedeniyle düzenlenen belgeler olup; bunların Web Tasarım İzmir nin şahsına ait olması da mümkün değildir.

 

 

  1. Web Tasarım İzmir taraf İzmir Web Tasarım Firması 15.05.2012 tarihli dilekçesinde; “Web Tasarım İzmir nin  ile defalarca görüştüğünü ve çekmecesinde bulunan paranın ve şahsi eşyalarının kendisine teslim edilmesini talep ettiğini” iddia etmektedir.

 

Sayın Mahkemenizce 15.05.2012 tarihli celsede dinlenen İzmir Web Tasarım Firması Aydolun ifadesinde açıkça Web Tasarım İzmir  ile yaptığı telefon görüşmelerinin işler ile ilgili olduğunu ve Web Tasarım İzmir  ile aralarında dava konusu para ile ilgili bir konuşma geçmediğini belirtmiş olup; Web Tasarım İzmir  tarafın bu yöndeki gerçeğe aykırı, soyut, yanıltıcı iddialarına itibar edilmesi mümkün değildir.

 

  1. Web Tasarım İzmir taraf 15.05.2012 tarihli dilekçesinde; “Web Tasarım İzmir nin bizzat binaya gittiğinde anahtarlarını alamadığı gibi, binaya da giremediğini, eğer İzmir Web Tasarımin gerçek niyetinin Web Tasarım İzmir ye anahtar teslim etmek olsa idi, misafiri bahane etmeden anahtarı göndereceğini; Web Tasarım İzmir nin 31.05.2011 tarihli genel kurulda muhalefet şerhi koydurmuş olmasına rağmen artırılan sermaye bedelini derhal ödediğini; 28.05.2012 tarihinde odasına girmesinin engellenmesinin polis huzurunda gerçekleştiğini; Karşıyaka 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2012/26 E. Sayılı dosyasının dava ile hiçbir ilgisinin bulunmadığını; Web Tasarım İzmir nin 28.05.2011 tarihinden sonra gerek şifahen gerekse noter kanalı ile hem ilgili tutarı hem de belgelerini alma yoluna gittiğini, Enerji San. Ve Tic. A.Ş.ye ait deflerin incelenmesi halinde İzmir Web Tasarımin ortağı olduğu şirketlerin mali durumlarının ortaya konulacağını” iddia etmektedir.