X

Yazar: 14 Mayıs 2016

İzmir Web Tasarım

Konu                          : Sayın Mahkemenizin 4 nolu ara kararı uyarınca beyanlarımızın sunulması hususudur.

 

Açıklamalar             :

 

  1. Web Tasarım İzmir taraf 15.05.2012 tarihli dilekçesinde; “Sayın Mahkemenizin görevsizliğine ilişkin iddianın kanuna aykırı olduğunu; Mahkemenizin işbu davaya bakmaya görevli olduğunu” iddia etmektedir.

 

Ancak davanın başından beri belirttiğimiz üzere, iddianamede sevk maddesi olarak belirtilen Türk Ceza Kanunu’nun 142. maddesinin 2/d fıkrasında belirtilen suçun oluşabilmesi/söz konusu nitelikli halin uygulanabilmesi için; kilit açmanın haksız yere elde bulundurulan gerçek anahtarla işlenmesi gerekmektedir. Haksız yere elde bulundurulan anahtardan kasıt, sahibinin rızası olmaksızın herhangi bir biçimde ele geçirilen gerçek anahtar olup; gerçek anahtarı mağdur kendisi vermiş yahut mağdur anahtarın failde olduğunu biliyor/bilmesi gerekiyor ise veya mağdur anahtarı bir yere koyarken fail görmüş ve buradan alarak kilidi açmışsa veya anahtar kapı üzerinden unutulmuşsa bu nitelikli halin uygulanması mümkün değildir.

 

                            Somut olayda Web Tasarım İzmir  İzmir Web Tasarımnün, görev yapmakta olduğu ve ayrıca kendisi ile İzmir Web Tasarımin de ortağı bulunduğu şirket binasında bulunan odasının çekmecesinde bir miktar para bulundurduğu, odasının anahtarının ise KENDİ TALİMATI ile bilgisi ve görgüsü dahilinde değiştirildiği; binanın İzmir Web Tasarımin de ortağı olduğu şirket binası olması; yine değiştirilen anahtarın İzmir Web Tasarım Levent Erdoğan Kemaloğlu’nda bulunduğundan haberdar olduğu TÜM TANIK ANLATIMLARI İLE ve tüm dosya kapsamından kuşkuya yer bırakmayacak şekilde sabit olup; Web Tasarım İzmir nin kilit altına almaya(!) dahi ihtiyaç duymadığı 14.900,00-TL parasının, Web Tasarım İzmir nin kullanmakta olduğu odada yine Web Tasarım İzmir  tarafından salt muhafaza altına alındığı, yani ayrıca kilit altına alınmadığı; Web Tasarım İzmir nin odasının bulunduğu binaya rahatlıkla girip çıktığı; nitekim Web Tasarım İzmir nin kendi talimatı ile değiştirttiği anahtarın İzmir Web Tasarımde olduğunun Web Tasarım İzmir  tarafından bilindiği gerçeği karşısında; öncelikle Web Tasarım İzmir  tarafın neden ve hangi amaçla anahtarı gidip İzmir Web Tasarımden bir türlü teslim almadığına tarafımızca bir anlam verilememekle birlikte; kabul anlamına gelmemek kaydıyla, bu anlamda İzmir Web Tasarımin üzerine atılı suçun nitelendirilmesinde hataya düşüldüğü, nitekim İzmir Web Tasarım üzerine isnat edilen suçlamaların bir an için haklı olduğu düşünüldüğünde ise, İzmir Web Tasarımin de ortağı olduğu ve müşterek kullanım