X

Yazar: 19 Mart 2020

İzmir Web Sitesi Tasarımı Faktörleri

İzmir web sitelerinin tasarımı büyük ölçüde çeşitli açılardan incelenmiştir, çoğu İzmir web sitesinin kabul ve başarı derecesini etkileyebilecek faktörleri belirlemiştir. İnternet ve Elektronik Ticaret büyürken, İzmir web sitesi tasarımının temel faktörleri olabileceğini belirlemek için farklı bakış açıları ortaya çıkmaktadır. Bu araştırma, pazarlama disiplini içindeki ana analiz bakış açılarına odaklanmıştır. Bu araştırma hatları, kullanıcılara olumlu yanıtlar üretebilecek başarılı ara yüzlerin yaratılmasıyla motive edilmektedir.

Bu anlamda kullanılabilirlik, müşteri için yönetmeyi kolaylaştıran İzmir web sitesi öğelerini inceler. Bu hususlar belirli bir İzmir web sitesine karşı daha yüksek düzeyde memnuniyet, güven ve bağlılık sağlayabilir. Daha spesifik olarak, bir İzmir web sitesinin kullanılabilirliğini, kullanıcının sistemi yönetmeyi ve temel işlevleri ezberlemeyi kolaylaştırabileceği kolaylık, sitenin tasarımının verimliliği, hatadan kaçınma derecesi ve genel memnuniyetini tanımlamaktadır. Kullanıcı özellikle kullanılabilirlik, kullanıcı ara yüzlerinin ne kadar kolay kullanılacağını değerlendiren bir kalite özelliğidir ve beş boyut veya kalite özelliği belirleyebiliriz: öğrenilebilirlik, verimlilik, hatırlanabilirlik, hatalar ve memnuniyet.

İzmir Web Sitesi Tasarımı Faktörleri

İzmir Web Sitesi Tasarımı Faktörleri

İzmir Web Sitesi Tasarımı

Bu çizgiden sonra kullanılabilirlik, bir İzmir web sitesinin kalitesini ölçmek için bir araç olarak da anlaşılabilir. Böylece, bir sistemin kullanım kolaylığı, daha karmaşık bir öğrenmeyi ve sistemin nasıl performans göstereceğini tahmin etme konusunda daha yüksek bir yeteneği geliştirebilir. Özellikle, kullanılabilirliğin, tüketicinin bir hedefe ulaşmak için bilmesi gereken içerik ve görevlerin en iyi anlaşılmasını geliştirdiğini (örneğin bir sipariş vermek için), aslında hata olasılığını azaltan ve düzeyini geliştirdiğini gösteren çalışmalar yapılmıştır. Ayrıca kullanılabilirlik, tüketicinin nerede olduğunu ve navigasyonun her anında neler yapabileceğini belirleme yeteneğiyle ilgilidir.

Bir İzmir web sitesinin tasarım faktörlerine istinaden, iyi bir tasarımın yüksek düzeyde kullanılabilirlik sağlaması gerektiğini söyleyebiliriz. Çekici bir tasarım, bir İzmir  web sitesinin kullanımında zevk duygusunu uyandırabilir. Sonuç olarak, en iyi kullanılabilirlik, rahat bir atmosfer anlamında, tüketicide olumlu bir önyargı yaratabilir. Bu bağlamda, web sitesinin kullanım kolaylığını arttırmak ve insanları zevk almaya ve deneyim kazanmaya teşvik etmek için bazı yönergeler öneren web tasarımcı tarafından yürütülen çalışmaları vurgulayabiliriz.

Yazar, kilit yönleri tanımlamak ve web sitesinin içeriği (bilgi, medya kullanımı, canlandırma, ses, grafik), kolaylık gibi bazı öneriler sunmak için tanınmış bir çevrimiçi firma grubuna dayanmaktadır. İçeriğin tanıtımı (örn. yer, güncelleme sıklığı), medya ile ilgili belirli içerik (yani topluluk, özelleştirme) ve tüketicinin duygusal tepkisine ilişkin Benzer şekilde yanıt süresi (indirme gecikmesi), içeriklerin organizasyonu (navigasyon) ve web sitesinin bilgileri ve içeriği ile ilgili hususları belirleyerek web sitelerinin kullanılabilirliği ve tasarımı ile ilgili önlemleri belirlemiş ve onaylamıştır. Araştırma ayrıca, İzmir web sitesinin görünüm ve içeriği özelleştirme yeteneği (etkileşim) ve geri bildirim varlığı gibi medya zenginliğinin özelliklerinin bir web sitesinin başarısının belirleyicileri olduğunu göstermiştir.