X

Yazar: 19 Mart 2020

İzmir Web Sitesi Başarısını Etkileyen Faktörler

Son zamanlarda, çok sayıda yazar, başarılı bir İzmir web sitesi ile ilgili kavramı sınırlandırmak için çaba sarf etmiştir. Bu anlamda pazarlama literatürü, bir e-ticaret İzmir web sitesinin başarıya ulaşmak için nasıl olması gerektiğini belirlemek için tüketicilerin bakış açısını vurgulamıştır.

Özellikle, bazı yazarlar İzmir web sitelerinin kalitesinin temel özelliklerini tüketici bakış açısından işaret etmişlerdir; bazıları ise tüketicilerin İzmir web siteleri tarafından yaratılan değere ilişkin inançlarını ve algılarını, çevrimiçi müşteri memnuniyetini sağlamanın önemini ve satın alma niyeti üzerindeki etkisini vurgulamıştır.

Bu nedenle, genel anlamda, elektronik ticaret bağlamında başarılı bir İzmir web sitesinin “müşterileri çeken, sitenin güvenilir, güvenilir ve güvenilir olduğunu ve müşteri memnuniyeti yarattığını hissettiren” olduğunu önermek makul görünmektedir.

İzmir Web Sitesi Başarısını Etkileyen Faktörler

İzmir Web Sitesi Başarısını Etkileyen Faktörler

Bu doğrultuda, İzmir web sitesinin kabul ve başarı düzeylerini etkileyen ana faktörlere olan ilgi giderek artmaktadır. İnternet üzerinden satın alma tutum ve niyetlerini etkileyebilecek yönleri belirlemek için çevrimiçi tüketicilerin algılarını inceleyen Jarvenpaa ve Tood tarafından yapılan araştırmaya vurgu yapmalıyız. Bu yazarlar, ürünler hakkındaki algılar, alışveriş deneyimi (örn. Gerekli çaba, rahatlık), hizmetler (örn. Yeterli bilgi ve çekici görünüm) ve algılanan riskin (örn. Ödeme, olası memnuniyetsizlik) ilgili yönlerinin tüketicilerin satın alma niyet ve tutumları.

Benzer şekilde, Lohse ve Spiller sanal mağazanın özellikleri ile İzmir web sitesindeki trafik ve satış seviyeleri arasındaki ilişkiyi analiz etmişlerdir. Sonuçları, bilgi arama süreçleriyle ilişkili maliyetlerin, bu bağımlı değişkenlerin ana belirleyicisi olduğunu düşündürmektedir. Sonuç olarak, yazarlar İzmir web sitesi tasarımının önemini ve daha spesifik olarak, bir İzmir web sitesine ziyaret sayısını artırmak için navigasyon olmasının gerekli olduğunu kaydetti.