X

Yazar: 14 Mayıs 2016

İzmir Web Firması ve Ajansı

Ancak, kendi çektiği paranın dekontunun bu gerçek dışı ve soyut iddialarına dayanak yapılması hukuken mümkün değildir. Bir kez daha belirtmek isteriz ki; Web Tasarım İzmir anılı suçlamayı sonradan uydurmuş, İzmir Web Tasarıme gerçek dışı iddialarla iftira atmıştır. Nitekim, iddianameden de anlaşılacağı üzere, Web Tasarım İzmir nin iddiasını ispatlar hiçbir delili yoktur, salt Web Tasarım İzmir ile kardeşi olan Tanju Atilla Görgülü’nün beyanı işbu dava açılmıştır.

Kaldı ki, her ne kadar, iddianamede suç tarihi 25.03.2011 olarak belirtilmiş ise de, tüm dosya kapsamından ve özellikle tanık anlatımlarından, dosyada mübrez e-mail çıktılarından Web Tasarım İzmir nin işyerindeki odasını Mayıs/2011 tarihine kadar kullandığı sabit olup; zaten suç tarihi itibariyle Web Tasarım İzmir nin kullanımında olan odada bulunduğu iddia edilen paranın İzmir Web Tasarım tarafından çalındığının iddia edilmesi hayatın olağan akışına aykırı, soyut ve dayanaksız bir iddia olmaktan öteye gidemez.

Kaldı ki, Web Tasarım İzmir taraf, dosyada mübrez tüm tanıkların anlatımlarından görüleceği üzere, kendisinin talimatıyla kapı kilitlerinin değiştirilmesinden sonra da şirkete gelmiş ancak İzmir Web Tasarım’in odasında bulunan anahtarı almaya gitmemiştir. Oysaki, odasında oldukça değerli(!) belgeleri ve tam 14.900,00-TL(!) parasının olduğunu iddia eden Web Tasarım İzmir taraftan beklenen, İzmir Web Tasarımin odasında bulunan anahtarları gelip almasıdır. Ancak, Web Tasarım İzmir taraf bunu tercih etmemiş ve yaklaşık 6 ay sonra Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak 14.900,00-TL’sinin çalındığı iddiası ile yargı yerlerine başvurmuştur. Kabul anlamına gelmemek kaydıyla,İzmir Web Firması şikayet tarihine kadar odasının anahtarlarını gelip almayan, yani odasına bir kez daha girmediğini iddia eden Web Tasarım İzmir nin, odada bulunan söz konusu parasının yerinden alındığını bilmesi (!) ve parayı yerinden alan kişinin de İzmir Web Tasarım olduğuna kanaat getirmesi(!) abesle iştigal, itibar edilemeyecek derecede komik, hayatın olağan akışına aykırı iddialar olup; Web Tasarım İzmir taraf İzmir Web Tasarım ve İzmir Web Tasarımin yetkilisi olduğu şirketlere ilişkin soyut, asılsız, hayal ürünü iddialarda bulunarak İzmir Web Tasarımi zor durumda bırakmayı kendine adeta uğraş haline getirmiştir. İşbu davada, Web Tasarım İzmir nin kendine uğraş haline getirdiği İzmir Web Tasarıme yönelik saldırgan, rahatsız edici tavırlarının bir sonucu olarak açılmış olup; Sayın Mahkemenizce yapılacak olan yargılama neticesinde Web Tasarım İzmir nin işbu iddialarının gerçeğe aykırılığı bir kez daha ortaya çıkacaktır.