X

Yazar: 12 Mayıs 2016

İzmir Ucuz Web Sitesi

Ancak, davacı İzmir Web halihazırda, aylık 1.600,00-TL ücretle satış danışmanı olarak çalışmakta olup, Sayın Mahkemenizce velayeti de kendisine bırakılan küçük Ecem Naz’ın kendisi ile birlikte yaşıyor olması ve küçüğün bakımı, gözetimini, ihtiyaçları için (yine küçük için belirlenen aylık 300,00-TL tedbir nafakası miktarının küçük için yeterli olamayacağı düşünüldüğünde) oldukça yüklü harcamalar yapıyor ve yapacak olması, yine davacı İzmir Webin kendine ayrı bir ev tutmak zorunda olduğu ve çalışmakta olduğu için müşterek çocuğu kreşe göndermesi gerekeceğinden, davacı İzmir Webin evliliğinin sona ermesi nedeniyle yoksulluğa düşeceği sabittir.

 

İzmir Ucuz Web Sitesi  Kaldı ki, kadının çalışıyor olmasının, kadının yoksulluğa düşmeyeceği anlamına gelmeyeceği birçok yerleşik Yargıtay kararında haklı olarak belirtilmekte olup, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 2007/2-275 E., 2007/275 K. ve 16.05.2007 tarihli kararında;

 

“Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 07.10.1988 gün ve 1998/2-656-688 sayılı ilamı ve 28.02.2007 gün ve 2007/3-84-95 sayılı ilamlarında kabul edildiği gibi; yeme, giyinme, barınma, sağlık, ulaşım, kültür, eğitim gibi bireyin maddi varlığını geliştirmek için zorunlu ve gerekli görülen harcamaları karşılayacak düzeyde geliri olmayanları yoksul kabul etmek gerekir.
Hemen belirtelim ki, Yargıtay’ın yerleşik kararlarında “asgari ücret seviyesinde gelire sahip olunması” yoksulluk nafakasının bağlanmasını olanaksız kılan bir olgu olarak kabul edilmemektedir. ( YHGK.nun 07.10.1998 gün ve 1998/2-656-688 sayılı kararı, 26.12.2001 gün ve 2001/2-1158-1185 sayılı kararı, 01.08.2002 gün ve 2002/2-397-339 sayılı kararı, 28.02.2007 gün ve 2007/3-84-95 sayılı kararı ).

Yoksulluk durumu günün ekonomik koşulları ile birlikte, tarafların sosyal ve ekonomik durumları ve yaşam tarzları değerlendirilerek takdir edilmelidir. Yoksulluk nafakası ahlaki ve sosyal düşüncelere dayanır. Onun içindir ki, bilimsel öğretide; evlilik birliğinde eşler arasında geçerli olan dayanışma ve yardımlaşma yükümlülüğünün, evlilik birliğinin sona ermesinden sonra da kısmen devamı niteliğinde olduğu” belirtilmektedir. ( Akıntürk Turgut: Aile Hukuku 2.Cilt İstanbul 2002 s.294 ).

Her ne kadar İzmir Ucuz Web Sitesi  davacının asgari ücret düzeyinde bir geliri olduğu, SSK’dan 469 milyon TL. yaşlılık aylığı aldığı ve bu nedenle yoksulluğa düşeceğinin kabul edilemeyeceği ileri sürülmüşse de, davacının davalıya ait evde oturması, davacının her an onu evden çıkarabilecek olması, davacının gelir durumu ile davalının geliri arasında anormal sayılacak bir farkın bulunması, davacının aldığı aylık 469 milyon TL. yaşlılık aylığının davalıyı yoksulluktan kurtarmasının mümkün görünmemesi karşısında, davacıya makul bir miktarda yoksulluk nafakası verilmesi gerekmektedir.
Hal böyle olunca, tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, İzmir Ucuz Web Sitesi  bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere göre, Hukuk Genel Kurulu’nca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve İzmir Ucuz Web Sitesi  yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.”