Kurumsal Kimlik

Markalaşma ve kurumsal kimlik, grafik tasarımın geniş çalışma yelpazesinin önemli bir parçasıdır. Kurum ve kuruluşlar bulundukları sektöre bakış açıları ile kendilerine birer kimlik edinirler. Bu kimlik, kurumları birbirinden ayrıştırıcı özelliğe sahiptir. Düşüncede olan bu kimlik, gözle görülür bir görüntüye ve hissedilir bir algıya sahip olmak ister. İşte Kurumsal kimlik tasarımı burada kendini gösterir. Kimlik tasarımı, amblem (logo) ve logotype çalışmaları ile ortaya çıkar. Söz konusu olan kimlik tasarımının en önemli özelliği, özgün, ayrıştırıcı özelliğe sahip olmasıdır.

Özgün bir kimlik, başarısıyla zamanla insanların görsel zekasında yer eder. Tercih edilir bir konuma gelir. Bu süreçte, kimliğin insanlar üzerinde etkisi ortaya çıkar ve bununla beraber tepki doğar. İşte bu tepki de markalaşmadır. Artık bir markanız olmuştur ve bunun temelinde kurumsal kimlik tasarımı yatar.

İnce Fikirler, size özgü kimlik yaratıp, pazarda kurumsal bir algı kazandırır, ortaya çıkardığımız kurumsal kimliğiniz ile ilgilenip sizi markalaşma sürecine doğru yönlendirir.

TOP