X

Yazar: 16 Haziran 2023

CSS Nedir?

CSS (Cascading Style Sheets), web sayfalarının görünümünü ve stili kontrol etmek için kullanılan bir stil dilidir. HTML’in aksine, CSS web sayfalarının yapısını değil, tasarımını tanımlamakla ilgilidir.

CSS, HTML’de tanımlanan HTML öğelerine (etiketler) nasıl görüneceklerini belirten kuralları içerir. Bu kurallar, renkler, yazı tipleri, boyutlar, düzenler, arka planlar ve diğer görsel özellikler gibi bir dizi stil öğesini tanımlayabilir.

CSS, aşağıdaki gibi bir sözdizimi kullanır:

selector {
  property: value;
}
  • Selector: CSS kurallarının hangi HTML öğelerine uygulanacağını belirler. Örneğin, tüm <p> (paragraf) öğelerine stil uygulamak için p veya #myElement gibi özgün bir seçici kullanılabilir.
  • Property: Ayarlanacak stil özelliğini belirtir. Örneğin, color, font-size, background gibi.
  • Value: Seçilen stil özelliğinin değerini belirtir. Örneğin, renk için red, piksel cinsinden boyut için 16px, arka plan için url(image.jpg) gibi.

Örnek bir CSS kuralları bloğu aşağıdaki gibi görünebilir:

p {
  color: blue;
  font-size: 16px;
  background: #f0f0f0;
}

Bu kurallar, tüm <p> (paragraf) öğelerine mavi renk, 16 piksel yazı boyutu ve açık gri bir arka plan uygular.

CSS, web sayfalarının tutarlı bir görünüm ve stil kazanmasını sağlar. Ayrıca, aynı web sitesindeki tüm sayfalar için tek bir stil dosyası kullanılarak tasarımın kolayca değiştirilmesini sağlar.

CSS, ayrı dosyalarda veya doğrudan HTML belgesinin içinde yer alabilir. HTML ile birleştirilerek kullanılabilir veya JavaScript ile dinamik olarak değiştirilebilir.

Web tasarımcıları ve geliştiriciler tarafından kullanılan CSS, web sayfalarının görsel yanını düzenlemek için güçlü bir araçtır ve modern web tasarımının temel bir unsuru olarak kabul edilir.

Daha Fazla Bilgi İçin Web Tasarım İzmir Ekibimizle İletişime Geçebilirsiniz.